Америкийн боловсролын өдөрлөг-2016

Америкийн боловсролын өдөрлөг-2016

Америкийн Боловсролын Өдөрлөг 2016-д урьж байна.
2016 оны 10-р сарын 14-15-ны өдрүүдэд 13.00-17.00 цагт
Улаанбаатар дахь Олон Улсын Дунд сургууль (International School of Ulaanbaatar) дээр болно.
 

Өдөрлөгийн үеэр:

- Америкийн 30 их дээд сургууль, коллежуудын танилцуулга
- Америкт бакалавр, магистр, докторын зэргээр суралцахтай холбоотой лекц мэдээлэл үнэ төлбөргүй зохиогдоно.

Зохион байгуулагч:
Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв (EARC NGO)
Улаанбаатар дахь Олон Улсын Дунд Сургууль (ISU)

Өдөрлөг болох газар:

Улаанбаатар дахь Олон Улсын дунл сургууль

Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, 4-н улирлын цэцэрлэг

Comments